Potrivit prevederilor art. 3 litera m din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României – Republicare*) orice acţiuni sau inacţiuni care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale sau a fondurilor forestiere, cu consecinţe la nivel naţional sau regional constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României.

Pădurile României trebuie protejate cu prioritate, gestionate responsabil, dezvoltate și perpetuate, cu scopul de a întreține și îmbunătăți multiplele servicii pe care aceasta le oferă. Astfel se contribuie la satisfacerea nevoilor de mediu, sociale, economice și culturale ale societății. Pădurile fac parte din averea României și din moștenirea pe care ar trebui să o lăsăm copiilor noștri.

ACTIVISTULDE MEDIU DANIEL BODNAR

Unul dintre cei care luptă să păstrăm această moștenire intactă este Daniel Bodnar, un cunoscut activist de mediu din judeţul Suceava, care militează pentru protejarea pădurilor din Bucovina și luptă împotriva tăierilor ilegale. Deseori acesta a comunicat autorităților locale imagini și filmări cu acţiuni care constituiau abateri de la regimul silvic. În timp ce milita pentru protejarea pădurilor, Daniel Bodnar a fost agresat de multe ori. Aceste agresiuni suferite au format obiectul unor plângeri.

Conform celor susținute de activistul de mediu, plângerile/sesizările  sunt încă în curs de soluționare, la mai bine de un an de când au fost săvârșite faptele. Prin prisma obiectului lor, aceaste dosare prezintă un interes public major. Ele sunt supuse atenţiei publice chiar de către petent, care şi-a expus de nenumărate ori nemulțumirea în mediul online, cu privire la obținerea unor informații despre stadiul plângerilor sale și cu privire la durata foarte mare de soluționare a acestora.

Având în vederea acestea am interpelat organele de cercetare penală în vederea comunicării stadiului în care se află dosarele, în care petent este activistul de mediu Daniel Bodnar, am solicitat o situaţie defalcată, din 2018 până în prezent, cu sesizările care au avut ca obiect tăierile ilegale de arbori și care este rezultatul acestor sesizări.

GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA

La prima interpelare referitoare la o sesizare din luna ianuarie a lui Daniel Bodnar, Garda Forestieră Suceava mi-a comunicat că s-au efectuat cercetări în teren pentru verificarea aspectelor sesizate de acesta. În acest sens, Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Gura Humorului a efectuat o inspecție de fond în cantonul silvic nr. 8 Lunga. Inițial, au fost identificate 5 cioate provenite din tăieri fără drept de arbori, volumul arborilor tăiați fiind de 18,736 mc. Aceste constatări au fost transmise spre cercetare organelor de poliție. După aproape o lună, când condiţiile meteo erau mai favorabile, delegații Ocolului Silvic Gura Humorului au continuat inspecția începută și au mai identificat un număr de 8 cioate provenite din tăieri fără drept de arbori, volumul arborilor tăiați fiind de 16,492 mc. Cele 13 cioate identificate de Ocol, până în prima decadă a lunii februarie au cumulat un volum de 37,448 mc arbori tăiați fără drept, cu o valoarea a prejudiciului de 13.619,29 lei.

Situația sesizătilor cu privire la tăierile ilegale de arbori comunicată de Garda Forestieră Suceava, se prezintă astfel:

ANUL SESIZĂRI/ PETIȚII REZULTATUL SESIZĂRILOR/ PETIȚIILOR VOLUM TĂIAT FĂRĂ DREPT (mc) VALOAREA PREJUDICIULUI

SANCȚIUNI                   CONTRAVENȚIONALE

CAUZE TRIMISE SPRE CERCETARE ORGANELOR DE POLIȚIE

2018 21 9 petiții nu se confirmă 335 mc 136.857 lei 10 cauze
2019 27 15 petiții nu se confirmă 539 mc 249.817 lei 6 cauze
2021 31 16 petiții nu se confirmă 420 mc 219.730 lei 9 cauze

2021      (ianuarie – martie )

21 12 petiții nu se confirmă 45 mc 19.065 lei o cauză
2018-2021 100 52 petiții nu se confirmă 1.339 mc 625.523 lei

În valoare de 490.000 lei – s-au confiscat 77 mc buțtean = 67.896 lei

26 cauze

GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA

O altă sesizare formulată de Daniel Bodnar a privit transporturile ilegale de lemn efectuate cu un ansamblu de autovehicule având numerele de înmatriculare de Suceava. Garda Forestieră Suceava în acest caz a dispus confiscarea a 12,59 mc lemn rotund răşinoase şi a aplicat o amendă contravențională în valoare de 12.000 lei.

Însă, având în vedere că potrivit art. 68 alin. (21) din Codul silvic din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) – Republicare ’’Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoţite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1), constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.’’, iar potrivit alin. (22) din acelaşi Cod ’’Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase şi orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii” am solicitat Gărzii Forestiere Suceava să îmi comunice dacă în această cauză a dispus şi confiscarea mijlocului de transport și ce alte măsuri  au fost luate ulterior verificărilor efectuate împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava.

Conform celor susţinute de Garda Forestieră Suceava, Poliţia Oraşului Solca nu a considerat fapta de natură infracţională şi nu a dispus indisponibilizarea celor două mijloace de transport deoarece cantitatea confiscată nu a depășit 10 mc per autocamion/remorcă. În acest caz, s-a dispus doar confiscarea cantității totale de 12,59 mc material lemnos şi s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 12.000 lei.

Activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis Gărzii Forestiere Suceava în anul 2021, un număr de 31 de petiții/sesizări. Dintre acestea un număr de 25 de petiții/sesizări au fost soluționate rămânând până în luna noiembrie de soluționat 6 petiții/sesizări.

POLIȚIA ORAȘULUI SOLCA

Având în vedere răspunsul oferit de Gardă, cu privire la aplicarea în speța de față a prevederilor articolului 68 alin. (21) din Codul silvic am interpelat organul de cercetare pentru a obține mai multe detalii. De asemenea, am solicitat o situație cu autovehiculele/vehiculele confiscate de către Poliţia Oraşului Solca pentru transport ilegal de material lemnos din 2019 până în prezent. Până în momentul de față nu am primit nici un răspuns.

POLIȚIA ROMÂNĂ

Tot în acest sens, am interpelat și Poliția Română, însă nici de la această instituție nu am primit un răspuns până în momentul de față.

Pentru a afla stadiul plângerilor formulate de activistul de mediu Daniel Bodnar m-am mai adresat și Inspectoratului de Poliţie Județean Suceava, Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, Postului de Poliție Comunal Gălănești, Poliției Orașului Vicovu de Sus, Secției 7 de Poliție Rurală Mălini. Țin să menționez că ultimele 3 instituții nu dețin o adresă electronică și astfel am fost nevoit să redirecționez interpelările mele către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA

Inspectoratul de Poliţie Județean Suceava mi-a comunicat că în perioada 2020-2021 au fost efectuate cercetări în 15 dosare penale în care activistul de mediu, Daniel Bodnar are calitatea de parte vătămată(un dosar constituit în anul 2020- Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, un dosar constituit în anul 2021 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, 2 dosare constituite în anul 2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, 10 dosare (5 constituite în anul 2020 și 5 constituite în anul 2021) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți și un dosar constituit în anul 2021 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului).

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

De asemenea, Inspectoratul General al Poliţiei Române, mi-a comunicat că pe rolul Postului de Poliție Comunal Gălănești nu sunt constituite dosare penale.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA RĂDĂUȚI

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți susţine că nu îmi poate oferi informaţiile solicitate deoarece cauzele penale înregistrate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, care au legătură cu Daniel Bodnar nu au fost soluţionate printr-o hotărâre definitivă sau soluție procedurală rămasă definitivă. Însă, așa cum am menționat și mai sus, aceste dosare prezintă un interes public major prin prisma obiectului lor și din aceste considerente, am revenit către această instituție.

Cred cu tărie că împreună suntem mai puternici și prin semnalarea neregulilor putem mobiliza autoritățile să își facă treaba. De aceea vă încurajez pe toţi să anunţaţi organele de poliţie/ Garda Forestieră ori de câte ori sesizaţi că sunt săvârşite abateri la regimul silvic.
De asemenea, în cazul în care nu cunoașteți în ce stadiu se află dosarul dumneavoastră, puteți să formulaţi o cerere pe care să o transmiteţi pe fax/ adresa electronică/ Poșta Română către organele de poliție/ Parchetului. Atașez un model mai jos.

Corespondența integrală: