România adăpostește două treimi din pădurile primare și seculare ale Europei din zona de climă temperată. Aceste ecosisteme sunt apărate de legislația europeană ca arii protejate de tip situri Natura 2000. Însă sunt distruse sistematic și planificat prin operațiuni de exploatare pe scară largă aprobate chiar de către autorităţi ale statului.

Țara noastră s-a aflat de multe ori în proceduri de infringement la Comisia Europeană pentru numeroasele eșecuri ale autorităților din România cu privire la protecția pădurilor. Lipsa de acțiune a autorităților din România privind exploatarea forestieră intensivă a pădurilor naturale din zonele protejate, inclusiv în păduri virgine, a condus în timp la pierderea ireversibilă de habitate și specii.

Una dintre principalele probleme care intensifică furtul de lemne din aceste zone de protecție este şi faptul că nu a fost elaborat un plan de management pentru toate ariile naturale protejate. Conform definiţiei legale, Planul de management al ariei naturale protejate este documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă dintr-o arie naturală protejată, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management. Având în vedere importanța elaborării unui astfel de plan de management pentru ariile naturale protejate am interpelat mai multe autorități ale statului în vederea obținerii mai multor informații despre această situație.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURLE PROTEJATE

Cu privire la acest aspect, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate mi-a comunicat faptul că proiectele ce au ca obiect elaborarea planurilor de management pentru arii naturale protejate de interes national care nu sunt situri Natura 2000 și sunt situate în zona de dezvoltare București-Ilfov, nu sunt eligibile pentru a fi finanțate prin programele cu fonduri europene. (ANEXA 1)

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Având în vedere acest răspuns, am interpelat în continuare Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta mi-a comunicat că în data de 02.04.2020 a fost publicat pe site-ul ministerului Ghidul solicitantului pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare și apelul de proiecte aferente acestui ghid. (ANEXA 2) Astfel, conform celor susținute de acest Minister, ’’sunt eligibile la finanţare atât ariile naturale protejate de interes naţional cât şi speciile de interes comunitar (situri Natura 2000)’’. Însă, conform prevederilor ordinului nr. 878/18.08.2021 care modifică ghidul menţionat mai sus, data limită pentru depunerea proiectelor a fost 20.08.2021. În prezent nu există posibilitatea redeschiderii acestui apel.

Conform Rezoluției Parlamentului European din 9 iunie 2021 referitoare la Strategia U.E. privind biodiversitatea pentru 2030, se consideră că statele membre trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la un procent de cheltuieli anuale pentru biodiversitate de cel puțin 10% în cadrul financiar multianual. Iar prin Rezoluţia Parlamentului European adoptată la 23 noiembrie 2021, având în vedere importanța combaterii declinului dramatic al biodiversității, Parlamentul susţine că sprijinul pentru planurile strategice ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în materie de biodiversitate în politicile Uniunii și la realizarea obiectivului general ambițios de a aloca pentru obiectivele în materie de biodiversitate 7,5 % din cheltuielile anuale din cadrul financiar multianual (CFM) în 2024 și 10% din cheltuielile anuale din CFM în 2026 și 2027.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Însă, în propunerea privind Plățile pentru angajamente de silvo-mediu și climă din Planul Național Strategic PAC 2023-2027 s-a alocat pentru mediu, climă și alte angajamente în materie de gestionare doar aproximativ 0,3 % din bugetul total al PNS. Din aceste considerente, am transmis o scrisoare către Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru a îndrepta acest deficit bugetar alocat pentru angajamentele în materie de mediu din Planul Național Strategic PAC 2023-2027 (PNS) şi în vederea prevenirii punerii în pericol a absorbției fondurilor europene. Nu în ultimul rând, am solicitat Ministerului să îndeplinească toate demersurile în vederea asigurării finanţărilor necesare pentru mediu în cadrul PNS, astfel încât să fie îndeplinite toate obiectivele asumate de România la nivel european.

Ca răspuns la scrisoarea mea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor mi-a comunicat (ANEXA 3) faptul că a transmis ’’numeroase solicitări’’ către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea alocării bugetului necesar pentru angajamentele în materie de mediu din Planul Național Strategic PAC 2023-2027.

Aceste aspecte, au fost aduse la cunoştinţă şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Însă, până în momentul de faţă nu am primit răspuns.

Mai mult decât atât, am transmis această scrisoare și către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, aceasta comunicându-mi că a luat act de informațiile transmise cu privire la Planul Național Strategic PAC 2023-2027 elaborat de România.(ANEXA 4)

OCOLUL SILVIC SNAGOV

O altă problemă privind ariile naturale protejate este secretizarea unor informaţii de interes public de către autorităţile statului. În anul 2021, m-am adresat mai multor ocoale sivice și agențiilor de mediu din România în vederea comunicarii amenajamentelor silvice pentru anumite arii naturale protejate. Acestea trebuiau să fie deja publicate pe site-urile oficiale ale acestor instituții. Însă, de fiecare dată instituțiile incearcă să evite comunicarea acestor lucrări elaborate din bani publici. Așa cum se poate observa și din răspunsul Ocolului Silvic Snagov înregistrat sub nr. 10271/CCB/19.11.2021 sau din răspunsul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. (ANEXA 5) Un fapt ce confirmă această problemă a secretizării informaţiilor de interes public sunt și sutele de dosareaflate pe rolul instanțelor de judecată ce au ca obiect comunicarea informațiilor de interes public.

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM (DIICOT)

Având în vedere semnalarea publică a numeroase infracțiuni săvârșite în Ariile Naturale Protejate ale României am interpelat și DIICOT. Am întrebat câte dosare aflate pe rolul DIICOT, constituite în perioada 2016-2021, au legătură cu ariile naturale protejate din România. Apoi în câte dintre aceste dosare are calitate de suspect/inculpat personalul din cadrul ROMSILVA – Regia Națională a Pădurilor. DIICOT mi-a transmis că nu au înregistrată vreo cauză care să facă obiectul solicitării mele. (ANEXA 6)

Corespondența integrală:

 • 17.11.2021: Interpelare adresată Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (citește documentul)
 • 24.11.2021: Răspuns din partea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (citește documentul)
 • 29.11.2021: Interpelare adresată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (citește documentul)
 • 14.01.2022: Răspuns din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (citește documentul)
 • 21.12.2021: Interpelare adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (citește documentul)
 • 13.01.2022: Răspuns din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (citește documentul)
 • 22.12.2021: Interpelare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (citeşte documentul)
 • 22.12.2021: Scrisoare adresată Reprezentanței Comisiei Europene în România (citeşte documentul)
 • 12.01.2022: Răspuns din partea Reprezentanței Comisiei Europene în România (citeşte documentul)
 • 17.11.2021: Interpelare adresată Ocolului Silvic Snagov (citeşte documentul)
 • 19.11.2021: Răspuns din partea Ocolului Silvic Snagov (citeşte documentul)
 • 29.11.2021: Revenire Interpelare adresată Ocolului Silvic Snagov (citeşte documentul)
 • 05.01.2022: Revenire 2 Interpelare adresată Ocolului Silvic Snagov (citeşte documentul)
 • 05.11.2021: Interpelare adresată Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (citeşte documentul)
 • 03.12.2021: Răspuns din partea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (citeşte documentul)