Rezervația Naturală Snagov – micșorată în documente și defrișată ilegal

Rezervația Naturală Snagov a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate fiind formată din două arii naturale protejate (100 ha de lac și 10 ha de pădure) în suprafaţă totală de 110 ha. Însă actul iniţial prin care Pădurea Snagov şi o porţiune a Lacului Snagov dobândesc calitatea de „Monument al Naturii” este Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 894 din 02.06.1952 (în vigoare şi acum), conform căreia Rezervația Naturală Snagov are o suprafaţă de peste zece ori mai mare – 1147,7 ha din care 967,70 ha teren/pădure şi 180 ha din Lacul Snagov.

Interpelări ale europarlamentarului Vlad Gheorghe

Europarlamentarul USRPLUS Vlad Gheorghe a interpelat numeroase instituții publice privind această situație prin care hectare întregi de pădure protejată au dispărut în documente, după o vizită în teren în care a constatat că arbori monumentali – trunchiuri cu diametru de peste 1 metru – fuseseră tăiați din rădăcină în pădurea respectivă.

”Am filmat ce rămăsese din copacii tăiați în această pădure – arie protejată de interes naţional și m-am adresat Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţiei Silvice Ilfov, Ocolul Silvic Snagov pentru lămurirea situației, iar din răspunsurile primite reiese că tăierile ar fi fost lucrări speciale de conservare”, explică Vlad Gheorghe.

”Am mers mai departe și am întrebat despre aceste lucrări alte instituții abilitate în protejarea ariilor similare, respectiv Garda Forestieră București, INCDS Marin Drăcea, ANPM, iar răspunsul unanim a fost că intervenţiile de acest fel nu sunt oportune – ceea ce spun de atâția ani organizațiile non-guvernamentale și activiștii de mediu, care subliniază că lucrările de conservare sunt doar un alt nume pentru exploatarea cu acte a pădurilor ce ar trebui protejate conform legii”, subliniază europarlamentarul.

Exploatare silvică în arie protejată

”Nicăieri în lume în ariile protejate nu se face exploatare silvică. Singurele lucrări permise sunt cele de întreținere, dar acestea sunt făcute cu strictețe de către specialiști. Nu putem tăia arbori seculari sănătoși ca să impulsionăm creșterea puietului într-o arie protejată. Situația climatică actuală nu ne permite să așteptăm zeci de ani să crească un copac abia plantat când este mai simplu și mai ieftin să protejăm pădurile pe care România încă le are. Soluția cea mai eficientă, recomandată și de prevederile europene este să transformăm cât mai multe zone în arii protejate și să promovăm turismul sustenabil și economia circulară ca modalități principale de creștere a nivelului de trai în comunitățile locale, în detrimentul exploatării silvice, a vânătorii sau a pescuitului”, atrage atenția europarlamentarul USRPLUS.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis în februarie 2021 analizarea unor noi date referitoare la potențiala extindere a unor situri naturale și ulterior includerea acestora într-un proiect de act normativ. Vlad Gheorghe a întrebat dacă pentru Rezervația de la Snagov se preconizează revenirea la suprafața inițială:

”Ministerul mi-a comunicat că proiectul de act normativ se referă strict la desemnarea de situri de importanță comunitară, arii naturale protejate de interes comunitar și având în vedere că Rezervația Naturală Snagov este o arie natural de interes național, aceasta nu va face obiectul de reglementare al proiectului de ordin. Concluzia: nu există vreun proces de remediere a suprafețelor pentru Rezervația Snagov, la fel cum nici nu există semne de întrebare privind exploatarea pădurii din zona respectivă”, susține eurodeputatul Renew Europe.

Plângere și soluții la nivel european

Coroborând toate aceste date, singura soluție posibilă identificată de Vlad Gheorghe a fost să formuleze o plângere prealabilă împotriva hotărârilor Ocolului Silvic Snagov de autorizare a tăierilor progresive din Pădurea Snagov.

”Scopul plângerii este ca instanța să dispună cu celeritate suspendarea acestor tăieri de arbori până la stabilirea întinderii suprafeţei ce aparţine de drept Rezervaţiei Naturale Complexe Snagov. Consider imperios necesară această suspendare şi anularea tuturor autorizărilor de tăiere emise până în momentul de faţă, deoarece această arie naturală ar trebui să fie extinsă legal. Pădurea Snagov a rămas doar cu câteva zone cu stejari de sute de ani, pentru că în actele silvice ei nu figurează în habitate speciale, cu specii protejate şi copaci seculari. În această zonă în loc să se facă management ecologic, se face management silvic – ceea ce contravine indicațiilor specialiștilor și normelor europene în vigoare”, atrage atenția Vlad Gheorghe.

”Pentru ca astfel de situații să nu mai existe sau să rămână nepedepsite, am solicitat înființarea la nivel european a unui Procuror Verde, fie în cadrul Parchetului European condus de Laura Codruța Kövesi, fie ca instituție de sine stătătoare. Trebuie să ne asigurăm că luptăm eficient împotriva acestei amenințări grave pe care o reprezintă infracțiunile de mediu, dacă vrem o Europă Verde până în 2030”, completează europarlamentarul USRPLUS
 

Rezervația Naturală Snagov – micșorată în documente și defrișată ilegal