483,8 milioane de euro au fost aprobaţi României de către Comisia Europeană, din mecanismul REACT-EU.

Din această sumă se vor finanţa proiecte în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM). 283, 8 milioane sunt, în contextul COVID, pentru dotarea spitalelor, centrelor sociale și școlilor. 200 milioane euro vor fi  folosiţi la creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie. Astfel, România primeşte bani pentru sănătate şi energie

Prin mecanismul REACT-EU,  urmează să primească și alte aprobări de finanțări, în total 1,32 miliarde euro pentru anul 2021:

  • Programul Operațional Competivitate – 550 milioane euro
  • Programul Operațional Capital Uman – 234 milioane euro
  • Programul Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – 56 milioane euro

Mecanismul REACT – EU face parte alături de Mecanismul de redresare și reziliență din Planul de redresare NextGenerationEU al Uniunii Europene. În valoare de 806,9 miliarde EUR*, acest instrument temporar de redresare este menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus.

REACT-EU are o alocare de 50,6 miliarde EUR*, bani ce pot fi cheltuiţi până la sfârșitul anului 2023. Această sumă suplimentează programele existente ale politicii de coeziune pentru anii 2021 și 2022. Banii vor fi folosiţi pentru a reduce diferenţa dintre răspunsul imediat de urgenţă în contextul pandemiei COVID-19 și recuperarea pe termen lung.

Fondurile alocate României sunt separate de cele 29,2 miliarde de euro care vor putea fi investite prin intermediul Planului Național de Redresare și Rezilienţă.

Prin REACT-UE se încurajează repararea crizelor și integrarea tranziţiilor ecologice și digitale în strategia de redresare pentru a spori rezistenţa economiei. Adica este vorba despre investiţii în eficienţa energetică, ecologizarea urbană și digitalizarea școlilor și a întreprinderilor. O parte semnificativă din suma totală prevăzută va fi destinată obiectivelor climatice.

Astfel, după pandemia de COVID-19, Europa ar trebui să devină mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

* în prețuri curente.