Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.

Obiectivul general al PNRR  este dezvoltarea României prin realizarea  unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și  investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Planul este în variantă de lucru, iar forma finală va trebui agreată si apoi aprobată de către Comisia Europeană.

Odată aprobat, programul de reforme și investiții va trebui implementat conform calendarului stabilit. De aceea este important să vedem oportunitățile de finanțare și să schițăm proiectele din timp, pentru a putea folosi eficient fondurile europene alocate Romaniei prin acest mecanism.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu identificăm câteva direcții de finanțare pe care le găsiți detaliate mai jos:

Pilonul I – Tranziția Verde

Componenta I.3. Managementul deseurilor

I.1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune.

Măsura de investiții vizează dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a infrastructurii de gestionare a deșeurilor provenite de la populație la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune prin următoarele tipuri de investiții:

a) centre de colectare cu aport voluntar, centre de pregătire pentru reutilizare pentru includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri;

b) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local; Insula ecologică este un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, fiecare dintre ele fiind dotat cu cântar electronic, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă electronică. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Cele 12.800 “insule” de colectare separată a deșeurilor reciclabile de la populație, pe fracțiile tradiționale: hârtie-carton, plastic-metal, sticlă, compostabil, rezidual (în fapt, un set de containere sub- sau supra-terane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, cântar electronic la fiecare container, conectat online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.

c) alte investiții, conform PJGD / PMGD, privind colectarea separată, inclusiv a fluxurilor speciale de deșeuri (textile, baterii, deșeuri din construcții și demolări etc), transportul și transferul deșeurilor;

d) instalații de tratare / reciclare deșeuri colectate separat în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare. Instalațiile vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va minimiza consumurile tehnologice

Investițiile PNRR vor fi complementare celor prevăzute din Fondul de Coeziune (2021 -2027) cu accent pe investițiile legate de pregătirea pentru reutilizare și colectarea separată. Spre deosebire de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027, PNRR va finanța și proiecte individuale ale unităților administrativ teritoriale de bază (orașe / comune) în vederea accelerării extinderii și modernizării sistemelor de colectare separată și conformării cu directivele aplicabile.

PNRR finanțează proiectele noi aflate în pregătire și care nu sunt depuse în POIM + proiecte noi cu accent pe componenta de colectare separată.

Beneficiari: ADI-uri + UAT individuale.

Pilonul IV- Coeziune socială și teritorială

Componenta IV.1 – Fondul local pentru tranzitia verde si digitala

I.1 Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipiile reședință de județ (cu posibilitatea de a fi efectuate la nivelul zonelor urbane funcționale)

I1.1. Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ

Tipuri de proiecte eligibile:

   • Construcția de locuințe sociale;
   • Construcția de locuințe pentru tineri;
   • Construcția de locuințe de necesitate;
   • Construcția de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 50 milioane euro.

I1.2. Mobilitatea urbană verde – schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de material rulant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze curate (electrice sau cele pe hidrogen), stații de încărcare pentru autobuzele electrice (stații de încărcare rapidă – pe traseu – și stații de încărcare lentă – la autobază) sau cele pe hidrogen – proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public.

Bugetul pentru schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este de 310 milioane euro.

I1.3. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public (exemple de proiecte: sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de management urban; sisteme inovative de mobilitate urbană – mobilitate conectată și automată; crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători – „e-bilete” sau „e-ticketing”; stații de monitorizare a calității aerului).

Bugetul asigurat este 50 milioane euro, astfel încât să se asigure că în fiecare municipiu reședință de județ va fi implementat sistemul de e-ticketing, respectiv un sistem inteligent de transport

I1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – stații de încărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv infrastructuri alternative de încărcare a vehiculelor electrice.

Bugetul asigurat este de 20 milioane euro.

I1.5. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructură pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).

Bugetul asigurat este de 40 milioane euro.

I.2 Intervenții pentru tranziția verde și digitală în municipii, altele decât cele reședință de județ

I2.1 Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ

Tipuri de proiecte eligibile:

   • Construcția de locuințe sociale;
   • Construcția de locuințe pentru tineri;
   • Construcția de locuințe de necesitate;
   • Construcția de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 75 milioane euro.

I2.2 Mobilitatea urbană verde – schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de material rulant: troleibuze cu baterii, autobuze curate (electrice sau cele pe hidrogen), stații de încărcare pentru autobuzele electrice (stații de încărcare rapidă – pe traseu – și stații de încărcare lentă – la autobază) sau cele pe hidrogen – proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public.

Bugetul pentru schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este de 70 milioane euro.

I2.3 Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public (exemple de proiecte: sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de management urban; sisteme inovative de mobilitate urbană – mobilitate conectată și automată; crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători – „e-bilete” sau „e-ticketing”; stații de monitorizare a calității aerului).

Bugetul asigurat este 25 milioane euro, astfel încât să se asigure că în fiecare municipiu reședință de județ va fi implementat sistemul de e-ticketing, respectiv un sistem inteligent de transport.

I2.4 Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – stații de încărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv infrastructuri alternative de încărcare a vehiculelor electrice.

Bugetul asigurat este de 15 milioane euro.

I2.5 Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructură pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).

Bugetul asigurat este de 30 milioane euro.

*Mentiune: Diferenta intre interventiile pentru tranzitie verde si digitala in municipiile resedinta de judet fata de municipiile altele decat cele resedinta de judet este bugetul alocat.

I.3. Intervenții pentru tranziția verde și digitală în orașe

Beneficiarii investițiilor de mai jos vor fi: Orașele (sunt eligibile și ADI pentru proiectele desfășurate în parteneriat cu UAT din zona periurbană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene)

I3.1. Construire locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru tineri/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ

Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 50 milioane euro.

Noile clădiri vor respecta cererea de energie primară de 20% sub pragul NZEB.

I3.2. Reabilitare moderată/modernizare/extindere/construire clădiri publice nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice).

Se vor avea în vedere următoarelor tipuri de lucrări:

a) lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

c) instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

d) lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;

e) lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

f) sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

g) modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

h) lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice;

i) extinderi în plan orizontal sau vertical a clădirilor existente în marja de maxim 20% din suprafața construită actuală, în vederea conformării la exigențele de funcționare privind siguranța la incendiu, siguranța și accesibilitate în exploatare;

j) asigurarea cu echipamente ce sprijină digitalizarea semnificativă a activităților desfășurate în cadrul clădirilor;

k) lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale.

I3.3. Mobilitate urbană verde – achiziție autobuze și/sau microbuze curate (electric sau hidrogen), inclusiv stații de încărcare.

Bugetul pentru achiziția sau schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public este de 120 milioane euro

Mijloacele de transport public vor asigura cerințele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv sisteme de ghidaj şi orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficienţe de vedere

I3.4. Mobilitate urbană verde – sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; sisteme inovative de mobilitate urbană – mobilitate conectată și automată; crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători – „e-bilete” sau „e-ticketing”; stații de monitorizare a calității aerului.

Bugetul asigurat este 100 milioane euro, astfel încât să se asigure că în cel puțin 100 de orașe va fi implementat un sistem inteligent de management urban

În principiu investițiile în infrastructura inteligentă pentru transportul public nu vor fi utilizate economic/comercial și accesul publicului larg la aceste obiective este asigurat pe baze nediscriminatorii, situatie care exclude ajutorul de stat.

I3.5. Mobilitate urbană verde – infrastructuri alternative de încărcare a vehiculelor electrice stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

Bugetul asigurat este de 15 milioane euro

În principiu stațiile de încărcare nu vor fi exploatate economic

I3.6 Mobilitate urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare (realizarea/modernizarea de tipuri de infrastructură pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).

Bugetul asigurat este de 60 milioane euro.

I.4. Intervenții pentru creșterea calității vieții în mediul rural

Beneficiarii investițiilor de mai jos vor fi: Comunele (sunt eligibile și ADI pentru proiectele desfășurate în parteneriat cu alte UAT și/sau cu consiliile județene)

I4.1. construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate – inclusiv case passive

Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 110 milioane euro. Noile clădiri vor respecta cererea de energie primară de 20% sub pragul NZEB. Construcția acestor obiective vor conduce la creșterea atractivității specialiștilor de a lucra în respectivele localități, contribuind la depășirea dificultăților de atragere a personalului calificat în zonele rurale.

I4.2. Reabilitare moderată/ modernizare/ extindere/ construire clădiri publice nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice).

Această măsură contribuie inclusiv la creșterea competențelor digitale ale cetățenilor, în urma renovării/reabilitării fiind stabilite locații în cadrul cărora cetățenii pot avea acces la serviciile digitale chiar și în condiții de pandemie (de exemplu – pot fi amenajate biblioteci în cadrul cărora oamenii pot utiliza serviciile digitale).

Bugetul alocat pentru această intervenție este 375 milioane euro.

I4.3 achiziția de microbuze curate (electrice/hidrogen), pentru scopuri comunitare

Bugetul pentru achiziția de microbuze curate destinate scopurilor comunitare este de 80 milioane euro.

Prin această măsură se contribuie la creșterea coeziunii sociale la nivel local.

Microbuzele curate vor asigura cerințele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

I4.4 sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC – infrastructuri alternative de încărcare a vehiculelor electrice; sisteme de management; sisteme inovative de mobilitate – mobilitate conectată și automată (recomandate în UAT din zonele urbane funcționale).

Aceste sisteme vor fi eligibile în special în comunele care se află în zonele urbane funcționale ale municipiilor reședință de județ, în comunele cu statut de stațiuni turistice de interes național și local și în zonele de frontieră, la UAT în raza cărora sunt localizate puncte de trecere a frontierei.

I4.5. infrastructuri alternative de încărcare a vehiculelor electrice – stații de încărcare pentru vehiculele electrice

Bugetul asigurat este de 15 milioane euro.

În principiu stațiile de încărcare nu vor fi exploatate economic în mediul rural

I4.6 realizare piste de biciclete și alte vehicule electrice ușoare.

Bugetul asigurat este de 50 milioane euro.

I.5. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/ Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/ Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă

Tipuri de proiecte eligibile:

   • Elaborarea/actualizarea de Planuri Urbanistice Generale în format digital
   • Elaborarea/actualizarea de planuri Urbanistice Zonale în format digital
   • Elaborarea/actualizarea de Planuri de Amenajarea Teritoriului Județean în format digital
   • Elaborarea/actualizarea de Planuri de Amenajarea Teritoriului Zonal Metropolitan în format digital.
   • Elaborarea/actualizarea de Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă în format digital.

Beneficiarii investiției vor fi:

   • Municipii reședință de județ;
   • Alte municipii;
   • Orașe;
   • Comune;
   • Consiliile județene (pentru PATJ)

Buget: 40.000.000 euro