Mandatul european de arestare și cooperare judiciară. Mandatul european de arestare reprezintă o hotărîre judecătorească emisă de un stat membru în scopul arestării şi predării unei persoane de către un alt stat membru, în scopul desfăşurării urmăririi penale, sau al executării unei sentinţe privative de libertate sau a unui ordin de reţinere.

Mandatul european de arestare poate fi transmis de autoritatea emitentă direct autorităţii judiciare de executare, prin SIS, prin INTERPOL sau prin sistemul de comunicaţii sigur al Reţelei Judiciare Europene.

Cooperarea judiciară în materie penală se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include măsuri de apropiere a legislațiilor statelor membre în mai multe domenii. Tratatul de la Lisabona a creat o bază mai solidă pentru dezvoltarea unui spațiu de justiție penală, prevăzând totodată noi competențe pentru Parlamentul European.

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (dezbatere) – Discurs Europarlamentar Renew Vlad Gheorghe privind Mandatul European de Arestare și Cooperare Judiciară (18.01.2021).

Doamna președintă, ultimul an a arătat încă o dată cât de puternică este Europa unită. Aceasta nu poate exista fără o justiție unită, fără o justiție puternică. O justiție unitară permite o mai mare siguranță a cetățenilor europeni, stabilitate și un teren solid pentru valorile pe care le împărtășim cu toții.

De aceea, mandatul de arestare european trebuie întărit și actualizat. Nu mai putem permite ca infractorii să găsească refugiu în unele dintre statele membre. Nu mai putem permite ca justa pedeapsă să fie amânată sau întârziată din motive politice. Este timpul să fim uniți în lupta împotriva infracțiunilor digitale și asupra mediului, în special. E nevoie să condamnăm unitar violența de gen și crimele motivate de ură.

De la evaziune fiscală și până la crime împotriva umanității, cooperarea judiciară ne ajută să construim o Europă mai sigură pentru noi și copiii noștri. Domnule comisar, vă cer să susținem împreună un mandat de arestare european îmbunătățit. Acesta trebuie să permită înfăptuirea fără întârziere a justiției în toate statele membre ale marii noastre familii europene.

Citește documentul integral.