Bucureştiul a rămas, din păcate, cu aproape jumătate din bariera verde de altădată. Organizațiile de mediu avertizează că asistăm la un atac fără precedent asupra siguranţei mediului.
De asemenea, mai mulţi cetățeni din Judeţul Ilfov mi-au comunicat că în acest an, în pădurile din jurul Bucureştiului s-a exploatat o cantitate mare de masă lemnoasă. Mai mult decât atât, mi s-a adus la cunoștință că aceste tăieri sunt des întâlnite şi în ariile naturale protejate din această zonă, precum Situl Natura 2000 Pădurea Cernica.

Având în vedere că fenomenul tăierilor de masă lemnoasă capătă amploare în ultima perioadă, am interpelat Garda Forestieră București în vederea comunicării mai multor informații cu privire la tăierile ilegale constatate din 2018 până în prezent în pădurile din județul Ilfov și anchetele efectuate în perioada 2018-2020 în urma plângerilor primite.

GARDA FORESTIERĂ BUCUREȘTI

Situația tăierilor ilegale din Pădurea Cernica și celelalte păduri din Județul Ilfov comunicată de Garda Forestieră București se prezintă astfel:

Anul TĂIERI ILEGALE DE ARBORI (MC)
Pădurea Cernica Pădurile din Județul Ilfov
2018 3 mc 143 mc
2019 21 mc 250 mc
2020 4 mc 416 mc

 

Conform răspunsului primit, Garda Forestieră București deşi a primit 51 de sesizări cu privire la tăieri ilegale (14 sesizări- în 2018, 12 sesizări- în 2019, 25 sesizări- în 2020), ulterior verificărilor efectuate a constatat că în zonele menţionate se desfăşurau legal lucrări de exploatare masă lemnoasă pe picior, conform prevederilor amenajamentelor silvice şi a normelor tehnice specifice în vigoare.

DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV

Cu privire la fenomenul tăierilor ilegale am interpelat şi Direcţia Silvică Ilfov, care este de părere că în fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi fondul forestier privat nu au fost constate tăieri semnificative de arbori. Având în vedere acest răspuns, am revenit către Direcţia Silvică Ilfov şi am solicitat o sinteză a distribuţiei trupurilor de pădure raportată la tăierile legale şi ilegale din anul 2020, precum şi raportările statistice, respectiv Memoriu de pază întocmit pentru anii 2019 şi 2020.

Anul Material lemnos tăiat ilegal
2020 416 mc
299 mc (fond forestier proprietate publică a statului)
177 mc (în proprietate privată a persoanelor fizice

 

Direcţia Silvică Ilfov administrează o suprafaţă de fond forestier de 19.384 ha proprietate publică a statului şi 2815 ha proprietate privată.

În anul 2020, pe raza Direcţiei Silvice Ilfov au fost executate lucrări de regenerare, de îngrijire şi de igienizare extrăgându-se volum de 53.6 mii/mc.

În continuare, atașez o comparație între Memoriile activităților de pază a pădurilor la trimestrul anului 2020, respectiv la trimestrul anului 2021 ale Direcției Silvice Ilfov.

ANUL 2019 ANUL 2020
Suprafață administrată 22.363 ha – dintre care 19.426 ha proprietate publică a statului 22.200 ha – dintre care 19.384 ha proprietate publică a statului
Infracțiuni silvice 7 18
Contravenții silvice 10 1
Masă lemnoasă tăiată ilegal 250 mc 416 mc

Corespondența integrală:

  • 15.02.2021: Interpelare adresată Gărzii Forestiere București (citeşte documentul)
  • 25.02.2021: Răspuns din partea Gărzii Forestiere București (citeşte documentul)
  • 15.02.2021: Interpelare adresată Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Ilfov (citeşte documentul)
  • 23.02.2021: Răspuns din partea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Ilfov (citeşte documentul)
  • 12.03.2021: Revenire 1 Interpelare adresată Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Ilfov (citește documentul)
  • 22.03.2021: Răspuns revenire 1 din partea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Ilfov (citește documentul)