Cazul ursului Arthur nu este singular în România. Tocmai de aceea trebuie să înțelegem care sunt legile care protejează biodiversitatea, care sunt instituțiile care sunt obligate să asigure respectarea acestora și cum putem, fiecare dintre noi, să acționăm pentru a contribui la protejarea mediului – pentru noi și următoarele generații.

În urma apariţiei în spaţiul public a cazului ursului Arthur ucis în România am interpelat autorităţile care au avut atribuţii în monitorizarea, identificarea, extragerea ursului în vederea comunicării mai multor informaţii cu privire la modul cum a fost organizată acţiunea de vânătoare.

1. Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Botos”

AVPS ,,Botos” a fost beneficiarul derogării stabilite de Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor în vederea uciderii ursului brun. Deşi aceasta asociaţie a fost interpelată de două ori cu privire la situaţia derogărilor de care a beneficiat în ultimii ani, dar şi pentru a oferi mai multe lămuriri despre vânătoarea organizată pentru Prințul Emanuel de Liechtenstein, până în momentul de faţă nu am primit nici un răspuns la solicitările mele.

2. Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Cu referire la acest subiect mi-a comunicat următoarele (ANEXA 1 și ANEXA 2):

 • personalul Agenției pentru Protecția Mediului nu are obligația legală de a participa la acțiunile de vânătoare
 • nu dețin informații cu privire la modul cum a fost organizată acțiunea de vânătoare, nefiind obligația APM
 • în perioada 2018-2021 MMAP a acordat 53 de derogări pe baza OM 1169/2017, OM 724/2019, OM 1715/2020, OM 1716/2020, OM 1717/2020, OM 1718/2020, OM 1767/2020, OM 1768/2020, OM 2030/2020, OM 2032/2020, OM 657/2021

Din 2018 până în prezent au fost date derogări conform:

 • OM 405/2018 (pentru specia Căprior -Capreolus capreolus- perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019 ),
 • OM 540/2018 (fiecare vânător înscris în autorizaţie poate recolta într-o zi de vânătoare, cumulat, maximum 50 exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) şi prepeliţă (Coturnix coturnix), maximum 10 exemplare din speciile de gâscă de vară şi gârliţă mare şi maximum 20 exemplare din speciile de raţe admise la vânătoare; în cazul speciilor cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliţă mare, lişiţă, sitar de pădure şi al celor de raţe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica şi în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui- pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019)
 • OM 565/2019 (specia căprior- Capreolus capreolus- pentru perioada 15 aprilie 2019 – 14 aprilie 2020)
 • OM 673/2019 (asemanator cu Ordinul 540/2018 însă vânarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020)
 • OM 997/2020(specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021)
 • OM 1400/2020(la fel ca ordinul anterior- însă pentru perioada pentru perioada 2020-14 mai 2021)
 • OM 686/2021(specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2022)
 • OM 987/2021privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2021-14 mai 2022

De asemenea, APM COVASNA mi-a comunicat punctul de vedere comun formulat de aceștia și GARDA DE MEDIU, dar și autorizația pentru recoltarea exemplarului în cauză (ANEXA 3 și ANEXA 4)

3. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Nu ne-au oferit foarte multe informații deoarece consideră că dacă nu sunt stipulate atribuţii exprese stabilite care să justifice dreptul europarlamentarilor de a solicita IGPF informaţii privind situaţia intrărilor şi ieşirilor în/din România a persoanelor, sunt în imposibilitatea de a da curs cererii formulate (ANEXA 5).

4. Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Din răspunsul Ministerului aflăm că din anul 2018 până în prezent au fost recoltate 204 exemplare de ursi (ANEXA 6) situația defalcată prezentându-se astfel:

 • 2018- 63 solicitări (pt 64 ex.)- 63 ex. de urs aprobate pt recoltare- 55 ex. recoltate
 • 2019- 87 solicitări (pt 91 ex.)- 88 aprobate- 65 ex. Recoltate
 • Ursul ARTHUR a putut fi vânat în baza Ordinului 724/23.07.2019
 • 2020- 67 solicitări (pt 70 ex.)- 63 aprobate- 57 ex. recoltate
 • Ordine individuale -24 solicitări(pt 24 ex.)- 24 aprobate- 20 ex. recoltate
 • 2021- 8 solicitări (pt 9 ex.)- 8 aprobate- 7 ex. recoltate

Corespondența integrală:

 • 05.05.2021: Interpelare adresată Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Botos”- AVPS ,,Botos” (citește document)
 • 05.05.2021: Interpelare adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (citește document)
 • 15.07.2021: Răspuns din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (citește document)
 • 10.05.2021: Interpelare adresată Poliției de Frontieră Române (citește documentul)
 • 12.05.2021: Interpelare adresată Poliției de Frontieră Române (citește documentul)
 • 15.07.2021: Răspuns din partea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (citește documentul)
 • 10.05.2021: Interpelare adresată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna  (citeşte documentul)
 • 17.05.2021: Răspuns din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna (citeşte documentul)
 • 22.06.2021: Completare interpelare adresată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna (citeşte documentul)
 • 15.07.2021: Răspuns la completare din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna(citeşte documentul)