Digitalizarea este unul dintre domeniile în care România excelează când vine vorba de inteligență și profesioniști. Dacă ne uităm însă la lipsa soluțiilor eficiente și la închistarea  din instituțiile publice ne dăm seama că este un domeniu deficitar, unde investițiile și soluțiile deștepte au devenit o necesitate și nu doar un semn al dezvoltării și modernizării.

Acesta este doar unul dintre motivele pentru care în perioada 2021 – 2027 este gândit și prevăzut Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF). Finanțarea europeană va fi folosită pentru crearea în România a unui ecosistem care să potențeze competitivitate societății în contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare identificate  prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare Inteligentă. Programul se va concentra pe atingerea potențialului tehnologiilor digitale de a crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri.

Deocamdată există doar o variantă draft a POCIDIF, urmând ca după finalizarea și aprobarea acestuia să fie lansate ghidurile aferente priorităților pe care vi le vom prezenta mai jos. În acele ghiduri vom putea găsi detaliate acțiunile eligibile pentru finanțare.

Proritățile Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Obiective specifice

OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

 1 – Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional:

 • Sustinerea de soluții propuse de Consorții CDI pe teme complexe definite de industrie (IMM si intrep. mari) sau de interes național
 • Susţinere pentru activităţii de CDI, pe toate fazele de la idee la piata, pe domeniilor de specializare inteligenta nationale
 • Sprijin pentru pregătirea de proiecte, precum și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică.
 • Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel național)

2 – Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare:

 • Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.
 • Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă și antreprenoriat a resursei umane

 3 – Dezvoltarea capacității CDI a institutelor de învățământ superior:

 • Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
 • Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente ;
 • Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat
 • Capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel național), unde MDA ;
 • Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare;
 • Pregătirea/creșterea competențelor în domeniile de specializare inteligentă si antreprenoriat a resursei umane;
 • Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică.

4 – Dezvoltarea capacității CDI a iNCD-urilor/ICAR-urilor:

 • Dezvoltarea/Modernizarea de laboratoare, inclusiv dotarea acestora
 • Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.
 • Identificarea de către INCD-uri/ICAR-uri de soluții la provocările mediului de afaceri, utilizând infrastructurile CDI existente ;
 • Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor CDI actualizat;
 • Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică.

5 – Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari:

 • Identificarea de de soluții pentru provocările mediului de afaceri ;
 • Pregătirea de proiecte și pregătirea potențialilor beneficiari va fi finanțată prin asistență tehnică.
 • Identificarea și validarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă/a unor nișe de specializare inteligentă;
 • Facilitarea generării de proiecte, care reprezintă o modalitate de antrenare a colaborării între actorii inovării, fără a se substitui procesele de evaluare a proiectelor;
 • Identificarea mixului de intervenții asociat domeniilor de specializare;
 • Identificarea necesarului de formare asociat specializărilor inteligente/realizarea de analize și organizarea exerciții participative care să conducă la detaliile necesare fundamentării unor astfel de programe și la mobilizarea partenerilor cheie.

6 – Dezvoltarea de proiecte strategice CDI:

 • dotare cu echipamente,
 • asigurarea resursei umane,
 • realizarea activităților CDI și a celor conexe
 • realizarea de parteneriate/colaborări/acorduri de dezvoltare comună, pentru a asigura transferul rezultatelor științifice în mediul privat și valorificarea proprietății intelectuale,
 • înființare spin-off-uri
 • crearea unui cadru de cooperare și parteneriat cu companiile industriale în vederea stabilirii unor parteneriate de transfer tehnologic
 • identificarea necesităților comunității industriale românești și reflectarea acestor nevoi în politicile de management ale HUB-ului;
 • colaborare cu alte retele europene în domeniu

OS(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

7 – Digitalizarea în educație:

 • Investițiile în echipamentele de infrastructură digitală sunt necesare pentru creșterea interoperabilității în domeniul educației, pentru creșterea calității și a relevanței mediilor de învățare
 • Dezvoltarea unei infrastructuri educationale unitară, la nivel național, care să deservească procesul educațional
 • Interconectarea bazelor de date educaționale existente si/sau in proces de dezvoltare

8 – Digitalizarea în cultură:

 • Digitalizare pentru cultură (echipamente și infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale, sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D, infrastructuri informatice și soluții de tip cloud, exploatarea digitalizată

9 – Digitalizarea înadmistrația publică:

 • Sistemul informatic al ANAF are in prezent sute de aplicatii pe o infrastructura nefunctional[. Solutiile sunt invechite tehnologic și functional (ex. trezorerie). Având în vedere numărul de aplicatii acestea au probleme de interoperabilitate. Se va finanța reproiectarea (reengineering) intregului sistem informatic ca un singur sistem integrat.
 • Upgrade al sistemului informatic Casei Națională de Pensii Publice atât functional cât și infrastructura. Se va finanța organizarea și realizarea preluarii complete a datelor istorice

OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

10 – Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare