Regiunea Centru va avea în perioada de programare 2021-2027 propriul Program Operațional Regional, cu priorități și alocări adaptate, având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție: mediul de afaceri, inovare-cercetare, dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural și a turismului.

În procesul de elaborare a documentului POR 2021-2027, sunt luate în considerare strategiile concepute la nivelul regiunii, portofoliul de proiecte care se conturează în această perioadă în corelare cu celelalte programe finanțate din fonduri europene, totul făcându-se prin concentrarea pe obiectivele europene de politică.

Varianta de lucru a Programului Operațional Regional Centru 2021-2027 (2 Aprilie 2021) este structurat astfel:

AXA PRIORITARĂ 1 – O regiune competitivă prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie inteligenta

Obiective specifice

a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Tipuri de operațiuni

1. Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor:

   • Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale organizațiilor de CDI si companiilor
   • Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice
   • Dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic

2. Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între întreprinderi, centre de cercetaredezvoltare și sectorul învățământului superior, integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile de specializare inteligentă regionale:

   • Participarea IMMurilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare
   • Clustere inovative

3.  Intreprinderi inovative pentru o regiune inovativa:

   • Sprijinirea transferului tehnologic la nivel de companii facilitează transferul de tehnologie și de cunoaștere către IMM, cu încurajarea utilizării serviciilor specializate de transfer tehnologic avansate
   • Trecerea de la idee la piata susține ciclul de inovare în entitățile de inovare prin facilitarea valorificării inițiativelor și transformarea lor în bunuri și servicii inovative gata de comercializare și utilizare
   • Parteneriate pentru inovare este țintită cooperarea directă între actori pentru dezvoltarea și implementarea de inovații la nivel de companii

Beneficiari:

   • Centre de cercetare dezvoltare inovare publice și private,
   • Universități,
   • Centre de transfer tehnologic,
   • Administrație publică,
   • Companii, ONG
   • Clustere
   • Parteneriate între aceste entități 

Buget propus (euro) FEDR: 79.665.663 Euro

 

a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMMurilor, crearea de locuri de muncă în IMM, inclusiv investiții productive

Tipuri de operațiuni

1. (4) Crestererea IMM prin investitii, modernizare industriala, avans tehnologic si o economie regională sustenabilă :

   • Investitii tehnologice in IMM
   • Scale up pentru startupuri si microintreprinderi

2. (5) Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM:

   • Incubatoare si acceleratoare de afaceri
   • Parcuri industriale in domenii RIS

Beneficiari:

   • IMMuri, Startupuri, microîntreprinderi
   • Universități, clustere, entități administrator ale structurilor suport pentru afaceri
   • UAT
   • Parteneriate

Buget propus (euro) FEDR: 138.548.980 Euro